Nowości

Dzień Oceanów 08.06

Dziś Mathilde i Bertrand Thomas wraz z Tristanem Lecomte, założycielem Pur Projet, doszli do alarmującego wniosku: ograniczanie produkcji odpadów u źródła już nie wystarczy.

Wspólnie uruchamiają program 100% Plastic Collect.

Co to jest 100% Plastic Collect?

Ambitny projekt z dziedziny gospodarki o obiegu zamkniętym zmierzający do prostego celu: zbierać, poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać ogromne ilości pokrywających Ziemię odpadów tworzyw sztucznych.

Dlaczego?

Projekt 100% Plastic Collect ma siedzibę w Tajlandii, która jest szósta na liście krajów najbardziej zanieczyszczających morza. Stworzony przez Tristana Lecomte, założyciela Pur Projet, oraz Mathilde i Bertranda Thomas, głównych sponsorów programu, 100% Plastic Collect stawia sobie za cel nawiązanie kontaktów między firmami na całym świecie a lokalnymi s połecznościami, aby zbierać odpady i zmieniać je w zasoby.

Jak?

Zebrane tworzywa sztuczne są przetwarzane na miejscu w granulki służące do produkcji nowych artykułów z tworzyw sztucznych, cegły lub kostkę do wykładania ulic miast. W ten sposób program daje drugie życie odpadom i drugi oddech naszej planecie.

Z kim?

Konkretne rozwiązanie przeznaczone dla: firm, które chcą walczyć z zalewającymi ziemię i oceany tworzywami, które zagrażają bioróżnorodności; lokalnych zakładów recyklingu usytuowanych na wyspach i wybrzeżach; otrzymują one finansowe wsparcie na zbiórkę i recykling odpadów z tworzyw sztucznych.

„Najbardziej zaangażowane są firmy! Muszą one radzić sobie
z ogromnym wyzwaniem, którym jest zapewnienie neutralności ich śladu plastikowego.” — Tristan Lecomte

„Nie możemy się doczekać światowych przepisów ustanawiających cele zmierzające do przyspieszenia transformacji naszych modeli biznesowych. My musimy zmienić paradygmat. Ostateczny wybór należy do klienta.” — Mathilde i Bertrand Thomas

Dla założycieli 100% PLASTIC COLLECT zaangażowanie oznacza umożliwienie wszystkim działania.

• Firmom, które muszą uczestniczyć w tej walce o środowisko.
100% PLASTIC COLLECT oferuje im platformę, umożliwiającą ocenę, ograniczanie, zbiórkę i recykling 100% ich śladu plastikowego.
• Ludności stref dotkniętych tym rozpowszechnionym zanieczyszczeniem, pragnącej odbudować swoje zdewastowane otoczenie. 100% PLASTIC COLLECT stawia je w centrum ekosystemu generującego dochody oraz spójność społeczną w regionach Chiang-Mai, Krabi i Ranong.
• Klientom wiernym swoim przekonaniom i coraz więcej wymagającym od firm w zakresie przejrzystości ekologicznej. 100% PLASTIC COLLECT chce wyposażyć ich w wiarygodne narzędzie wskazujące, że wybierane przez nich produkty są ekoodpowiedzialne, poprzez logo
gwarantujące neutralność plastikową artykułu.

ZOBOWIĄZANIA CAUDALIE w liczbach

Zero odpadów

• 600 ton tworzyw sztucznych
zebranych i poddanych recyklingowi w 2020 r.
• 100% opakowań, tubek i flakonów będzie możliwe do recyklingu, poddane recyklingowi lub możliwe do ponownego napełnienia w 2022 r.

Czystość i naturalność
• Od 95 do 100% składników pochodzenia naturalnego* w naszych produktach
(zgodnie z normą ISO 161281) w 2022 r.
• 60 substancji na „czarnej liście”** Caudalie i zakazanych do stosowania w produktach
(ponieważ nie odpowiadają opracowanej przez Mathilde Thomas definicji czystej substancji).

CZYSTA marka musi być nieszkodliwa dla skóry i dla natury
• Dla skóry, co oznacza, że nie może stosować składników podejrzewanych o zaburzanie naszego układu hormonalnego, a także unikać substancji, które mogą działać drażniąco.
• Dla natury, co oznacza preferowanie składników w znacznym stopniu biodegradowalnych, niezanieczyszczających środowiska, niepochodzących ze zwierząt ani z branży petrochemicznej.

Możesz również polubić…